Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Kościół pocysterski. Grobowiec książąt pomorskich (1615 r.) i ława dębowa (XVII w.).
Fot. J. Stankiewicz.

Początek strony.