Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Pałac opacki, ok. poł. XVII w. (stan dawniejszy).

Początek strony.