Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Fragment parku założonego przez opata Jacka Rybińskiego, XVII w.
Fot. St. Kammer.

Początek strony.