Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Gotycki Dom Bramny (od 1709 r. nazywany "domem zarazy"), niegdyś główny wjazd na teren opactwa.
Fot. F. Mamuszka.

Początek strony.