Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Widok na nowszą część osiedla z kościołem poewangelickim z 1920 r. (obecnie cystersów).
Fot. St. Kammer.

Początek strony.