Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Kościół św. Jakuba, widok od południa.
Fot. J. Stankiewicz.

Początek strony.