Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Dwór V. Budynek lewy z XVIII w., prawy z ok. 1800 r. Obecnie budynek administracyjny szpitala.

Początek strony.