Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Oliwa, ul. Piastowska. Sosna, pozostałość po rosnącym tu do 1870 r. lesie.
Fot. F. Mamuszka.

Początek strony.