Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Elektrownia przy Targu Rakowym   ›  Stona 2 rękopisu  ›

 Poprzednia  ‹-  02  -›   Następna 

Elektrownia ta znajdowała się w tej części Targu Rakowego, która biegnie równolegle do Kanału Raduni. Jej lokalizację przedstawia powyższy wycinek z planu Gdańska, wydanego w roku 1899. Cechę szczególną tego planu stanowi uwidocznienie przebiegu każdego toru tramwajowego i to nawet z uwzględnieniem mijanek.

W tym miejscu nasuwa się pytanie o celowość tej inwestycji, skoro na ołowiance budowano już elektrownię miejską. Początkowo miała ona trzy kotły po 242 m2 i dwie maszyny parowe z generatorami po 220 kW i jednym o mocy 620 kW, dającymi napięcie stałe 2 * 110 V w układzie trójprzewodowym. W latach 1905 i 1906 zainstalowano dwa dodatkowe zespoły prądotwórcze o mocach 525 kW i 1200 kW. Przez linię napowietrzną dzielnica Wrzeszcz była zasilana napięciem trójfazowym 3000 V, wytwarzanym przez przetwornicę wirującą o mocy 165 kW. We Wrzeszczu działały podstacje transformatorowe, obniżające napięcie do 120 V. Do zasilania tramwajów natomiast potrzebne było wyższe napięcie stałe, co wymagałoby zainstalowania specjalnej przetwornicy wirującej. Straty energii przy takim przetwarzaniu oczywiście były znaczne.

Dla własnej elektrowni trzeba było zapewnić możliwie prosty i wydajny dowóz węgla. Trzeba tu pokazać jeden arkusz projektu sieci tramwajowej, sporządzonego przez AEG w Berlinie w lutym 1894 roku. Materiały te o sygnaturze "V/18 -1688", znajdują się w Archiwum Państwowym w Gdańsku, Wały Piastowskie 5. Poprzednia  ‹-  02  -›   Następna 

Początek strony.