Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Dawna Żabianka. Wspomnienia Alex Sz.  ›

 Linki prowadzą do strony: www.JarekWasielewski.pl/DawnaZabianka

Jarosław Wasielewski

Wspomnienia Alex Sz.

Gdańsk 2020


Koniec i początek.  Część 1  - 05. 02. 2020.
Mój dom i sąsiedztwo.  Część 2  - 12. 02. 2020.
Czarna Droga i Klein Berlinek.  Część 3  - 17. 02. 2020.
Żabianeckie pola uprawne.  Część 4  - 24. 02. 2020.
Sopocki hipodrom.  Część 5  - 26. 02. 2020.
„Fabryczka” i Żabianecki Lasek.  Część 6  - 06. 03. 2020.
Lisia ferma i sad pana Lenarczyka.  Część 7  - 16. 03. 2020.
Bunkier przy Pelplińskiej.  Część 8  - 23. 03. 2020.
Ulica Pomorska.  Część 9  - 30. 03. 2020.
Sklep pana Pawliny.  Część 10  - 01. 04. 2020.
Pomorska za skrzyżowaniem z Chłopską.  Część 11  - 20. 04. 2020.
Gedania.  Część 12  - 23. 04. 2020.
Koniec i początek, odsłona druga.  Część 13  - 08. 05. 2020.


Początek strony.