Studniówka 1958, na dalszym planie pod oknem, druga od lewej H. Bodzińska, Dyr. J. Bodziński, Zastępca Dyr. J. Wawrzyniak


  © Ryszard Petrajtis