W drodze na lekcje, od lewej: Ryszard, Brygida, Alosza, Halina, Romek