Widok Politechniki Gdańskiej, Dziekanat Wydziału Architektury, grupy rekrutacyjne


  © Ryszard Petrajtis