Start  ›  Katedra  ›  Rzut kościoła i klasztoru  ›  Ceki karcelu mnichów  ›

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     Na południe od przejścia do ogrodu, po obu stronach schodów prowadzących na piętro do dormitorium, c e l e k a r c e r u, a dalej niewielka narożna s a l a b r a c i (konwentu) dostępna niegdyś z przedłużonego w kierunku południowym wschodniego skrzydła krużganku; cele sklepione kolebką ostrołuczną, sala - sklepieniami krzyżowymi, na których zachowana pod pobiałą dawna polichromia z XVI (?) w.

Początek strony.