Start  ›  Młyny  ›  Młyn IV  ›

W 1591 roku młyn "czwarty" nabywa Jan Doryngowski (lub Doręgowski) a w 1672 posiadłość przechodzi w ręce Gottfrieda Güntera. W tym czasie powstaje tu również dworek, w którym w 1697 roku przebywa przez krótki czas książę Conti, francuski pretendent do tronu polskiego.
Od 1736 roku młyn pracuje jako kuźnica miedzi, która czynna była do połowy XVIII wieku. Później przebudowano ją na kaszarnię i olejarnię czynną na pewno w 1786 roku.
W 1804 roku zakład przebudowany zostaje na fabrykę broni (głównie karabinów) a następnie na odlewnię żelaza i fabrykę maszyn pracującą do 1860 roku. Od 1883 roku to już młyn zbożowy, który czynny był do pożaru w latach 80-tych XX wieku. W między czasie młyn nabyli bracia Czachowscy gospodarujący posiadłością do końca II wojny światowej.

Aktualnie budynek odremontowany jest własnością prywatną. Mieści się w nim (2005) siedziba firmy "GOBI".

Piotr LeżyńskiOpis stanu z 1956 roku, F. Mamuszka, J. Stankiewicz: Budynek ryglowy z 2 połowy XIX wieku. Zachowana tama, staw i 2 przepusty (jeden w 1956 roku przebudowany). W dziedzińcu dwa domki z I połowy XIX wieku, jeden ryglowy. W ścianie budynku gospodarczego wmurowana kamienna płaskorzeźba głowy w koronie. W pobliżu młyna, przy ul. Pomorskiej 94, dom parterowy, ryglowy z I połowy XIX wieku.


 Młyn. Widok z początku lat 30 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Fragment mapy kartograficznej z 1921 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Fragment mapy z 1936 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Pomiędzy ul. Pomorską i ul. J. Kupały w Oliwie, płynie Potok Oliwski. Jego wody zasilają staw młyński młyna IV. W górnym prawym rogu zdjęcia widoczny jest stylizowany budynek. Stoi on w miejscu młyna IV.


Zdjęcie wykonałem 22.07.2012 roku.
© Fot. Krzysztof Kamiński.

Budynek zbliżony swoim wyglądem do młyna IV, został zbudowany w 1990 roku. Obecnie jest zaniedbywany przez właścicieli, opuszczony i popada w dewastację.


Zdjęcie wykonałem 22.07.2012 roku.
© Fot. Krzysztof Kamiński.


Plan młynów według Franciszka Mamuszki. 1985 rok.


Początek strony.