Start  ›  Zestawienia  ›  Organizacje oliwskie po 1945 roku  ›

 Zarejestrowano:
1946.09.30 Towarzystwo Przyjaciół Oliwy i Jelitkowa 
Założyciele: Jan Wojnarski, Medeyski
1947.10.08 Klub Sportowy "Straż Morska" w Oliwie 

Założyciele: Sawa-Borysławski Włodzimierz, Szatz Jerzy, Orzanowski Witold, Sztempka Ireneusz, Milaszewski Marian, Pilszak Stefan, Pietrych Zygmunt, Kaska Wacław, Wiśniewski Czesław, Malicki Wacław, Kruszewski Włodzimierz, Krajczyński Maksymilian, Zając Teofil, Lisiczyk Stefan, Krukowski Lucjan


1990.05.15 Towarzystwo Miłośników Oliwy 
Założyciele: Antonina Błocka, Roman Brumirski, Mieczysław Dyda
1997 Stowarzyszenie Stara Oliwa (Grunwaldzka 496 - Stary Rynek Oliwski 15)
Założyciele: ?
1998 Stowarzyszenie Dolina Radości  (Kwietna 34)
Założyciele: ?
1999 Stowarzyszenie Miłośników Archikatedry Oliwskiej  (Cystersów 17)
Założyciele: ?

Początek strony.