Start  ›  Ulice  ›  Janka Kupa³y  ›Bachstraße -› (Subis³awa i) Janka Kupa³y.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Kaisersteg - Piastowska -›
10 - 13, 15
‹- Blücherstraße - Beniowskiego -›
18, 20
‹- Güntershofer-Promenade - Mœciwoja II -›


 Spis adresowy   (nr 18)
 Spis adresowy   (nr 20)


 Fragment mapy z 1936 roku: Paul Rosenberg, Waldkarte von Oliva u. Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.

Pocz¹tek strony.