Start  ›  Ulice  ›  Antoniego Abrahama  ›  Friedensschluß 17  ›

Friedenstraße 26.

Wybudowano po 1916 roku
Właściciele przed 1945 rokiem: Otto Dupke -› Frantz Steinhoff
Właściciele po 1945 roku:


Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Wrocław 2010.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Dubke Otto. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Steinhoff F. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.