Start  ›  Ulice  ›  Antoniego Abrahama  ›  Friedensschluß  ›


Fragment mapy z 1919 r. Paul Rosenberg, Waldkarte von Oliva u.
Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.

Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Fragment mapy z 1929 r. Paul Rosenberg, Waldkarte von Oliva u.
Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.

Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Acetylen - Pommersche Straße 31 -› Grunwaldzka 311
Schwed - "Optimus" - Pommersche Straße 45 -› Grunwaldzka 339
"Standing" - Pommersche Straße 25 -› Grunwaldzka 303
Krause Emil - Pommersche Straße 70 -› Grunwaldzka 312Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.