Start  ›  Ulice  ›  Ba³tycka  ›  Dorfstraße 11  ›


Dorfstraße. Fragment planu Jelitkowa wydanego w 1937 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (BocieK). Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miris³awa Piskorskiego.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.