Start  ›  Ulice  ›  Ba³tycka  ›  Dorfstraße 14  ›

Brösener Strandpromenade -› Dorfstraße 14Karta odzie¿owa wydana dla osoby zamieszka³ej pod nr 14 przez: "Dorsz" Spó³ka Rybacka Z.O.O. Gospodarstwo Rybne Jelitkowo. Na okres 05-12.1946.   Zbiory Piotra Le¿yñskiego.


Koperta. Wysy³ka 01.11.1951 rok.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.Fragment widoku lotniczego Jelitkowa z oko³o 1938 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Fragment planu Jelitkowa wydanego w 1937 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (BocieK).Ludwig Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ludwig Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ludwig Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ludwig Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ludwig Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Bruno Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ludwig Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ludwig Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ludwig Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ludwig Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ludwig Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Ludwig Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Bruno Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Ludwig Preuß. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.