Start  ›  Ulice  ›  Jana Bażyńskiego  ›  1  ›Gdańsk-Oliwa Informator Turystyczny, Gdańsk 1981 rok.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Początek strony.