Start  ›  Ulice  ›  Maurycego Beniowskiego  ›  Blücherstraße 15  ›Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.