Start  ›  Ulice  ›  Maurycego Beniowskiego  ›  Blücherstraße 38  ›

Mamuszka, Kaszubi, 1980:
Romatowski Alfons: 155
Romatowski Leon: 133, 146, 148, 155
Romatowski Paweł: 168

Paweł Romatowski w Brunon Zwarra, Gdańsk 1939, Gdańsk 1984, str. 218:
Paweł Romatowski, ur. 22 czerwca 1912 r., mieszkał przed wojną wraz z rodzicami w Gdańsku-Oliwie, przy Blücherstrasse 38. We wrześniu 1939 r. przebywał w Gdyni i został tam razem z bratem Alfonsem, po zajęciu tego miasta przez Niemców, aresztowany i wraz z innymi umieszczony w Urzędzie Morskim. Tam jeden z przesłuchujących Romatowskich gestapowców sprawdzał w słynnej księdze poszukiwań (Sonderfahndungsbuch Polen), czy nie widnieją w niej ich imiona i nazwiska. Choć figurowało tam tylko imię i nazwisko ich ojca, ów gestapowiec nie wydał im przepustki. Zauważył to pełniący tam służbę gdański policjant. Był to prawdopodobnie mieszkający niedaleko Romatowskich w Gdańsku-Oliwie wachmistrz policji Walter Breitenreiter, który po rozmowie z innym urzędnikiem Gestapo spowodował ich zwolnienie.

Romatowska Jadwiga: 218, 219
Romatowski Alfons: 218, 219
Romatowski Leon: 212, 218, 219, 613
Romatowski Paweł: 218, 219, 310, 613, 633
 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.