Start  ›  Ulice  ›  Bitwy Oliwskiej  ›  Lerchenfeld 11  ›


Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Lerchenfeld) z 1933 roku
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.

 Alb. Döring. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Alb. Döring. Alois Döring. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Alb. Döring. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Cz. Michalski. Warsztat Szewski. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego. Alb. Döring. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Alb. Döring. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.