Start  ›  Ulice  ›  Bitwy Oliwskiej  ›  Lerchenfeld 11  ›


Cz. Michalski. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

 Alb Döring. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Alb, Alois Döring. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Alb Döring. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Alb Döring. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Alb Döring. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.