Start  ›  Ulice  ›  Bitwy Oliwskiej  ›  Lerchenfeld 30  ›
 Paul Haustein. Bork. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Paul Haustein. Bork. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Joh. Schlagowski. Benecke. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Heinr. Bork. Erich Meier. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Käthe Wendt. Bork. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Käthe Wendt. Bork. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Käthe Wendt. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Teophil Hoppe. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Teophil Hoppe. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Teophil Hoppe. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Teophil Hoppe. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.