Start  ›  Ulice  ›  Bitwy Oliwskiej  ›  Lerchenfeld 31  ›


Gdańsk-Oliwa Informator Turystyczny, Gdańsk 1981 rok.
Zbiory prywatne.

 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.