Start  ›  Ulice  ›  Tadeusza Bora Komorowskiego  ›  Colbatzer Straße 2  ›

Wg ksi¹g adresowych z lata 1934-1935 dzia³ka nale¿¹ca do Carla Schülke z Sopotu nie by³a zabudowana.
Karl Schülke. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Karl Schülke. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Carl Schülke. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Carl Schülke. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Carl Schülke. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Carl Schülke. Trylinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Carl Schülke. Trylinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Carl Schülke. Trylinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Stanislaus Trylinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.