Start  ›  Ulice  ›  Tadeusza Bora Komorowskiego  ›  Colbatzer Straße 29  ›

1926-1939 - Dankowscy.
1940-1942 - Gdañski Urz¹d Nieruchomoœci.


Ignatz Dankowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Ignatz Dankowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ignatz Dankowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ignatz Dankowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franziska Dankowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franziska Dankowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franziska Dankowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franziska Dankowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franziska Dankowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franziska Dankowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Franziska Dankowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Städt Grundvermögensamt. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 r.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Städt Grundvermögensamt. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.