Start  ›  Ulice  ›  Tadeusza Bora Komorowskiego  ›  Colbatzer Straße 30-32  ›
Niezabudowane (³¹ka). Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane (³¹ka). Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane (³¹ka). Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Niezabudowane (³¹ka). Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Niezabudowane (³¹ka). Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Niezabudowane (³¹ka). Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.