Start  ›  Ulice  ›  Bytowska  ›  Dom  ›

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Zabytki miasta Gdańska, Oliwa, Gdańsk 1957:

Obok (ul. Bytowska 2) domek ryglowy o założeniu kwadratowym, być może jeszcze z XVIII w., podobonie stary choć mocno przebudowany budynek gospo­darczy; stan obu budynków zły.


 Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Dziennik Bałtycki z 26 września 1961 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.

Agroturystyka - "Duńcówka".


Początek strony.