Start  ›  Ulice  ›  Cystersów  ›  Klosterstraße 17  ›  Marie Landmann  ›

Danziger Bürgerbuch, Danzig 1927.   Zbiory Pomirskiej Biblioteki Cyfrowej.

OCR Google:

Marie Landmann, Schuldirektorin a. D., Mitglied des Volkstages, wurde am 11. Juni 1859 in Danzig geboren, war von 1879 bis 1885 in Moselkern bei Köln, dann in Königswinter und Düsseldorf im praktischen Schuldienst tätig, gründete Ostern 1886 die Marienschule, eine katholische höhere Mädchenschule mit Internat und Lehrerinnenseminar in Danzig, eine Anstalt, die als Oberlyzeum seit 1926 zur Reifeprüfung führt. Seit 1894 beteiligt sich Frau Landmann am sozialen Leben und behandelte schriftstellerisch besonders Fragen der höheren Frauenbildung, 1904 wurde sie Vorsitzende der Abteilung für höhere Mädchenbildung im Verein katholischer deutscher Lehrerinnen. Als solche gab sie ehrenamtlich die Zeitschrift "Mädchenbildung auf christlicher Grundlage" heraus, die sie von 1904 bis 1921 leitete. Im Januar 1906 wurde Frau Landmann zur Schulkonferenz im Kultusministerium nach Berlin berufen und nahm von da an tätigen Anteil an den Reformarbeiten für die höhere Mädchenund Lehrerinnenbildung in Preußen. Als Vertreterin der katholischen Frauenbewegung veranlaßte sie 1906 in Danzig die Gründung eines Zweigvereins des Kath. Deutschen Frauenbundes, in dem sie Mitglied des Zentralvorstandes in Köln ist. Nach Bildung der Freien Stadt Danzig wurde Frau Landmann 1919 Mitglied der Verfassunggebenden Versammlung und sodann Abgeordnete des ersten und zweiten Volkstages.

Tłumaczenie Deepl:

Marie Landmann, emerytowana dyrektorka szkoły, członkini Zgromadzenia Ludowego, urodziła się 11 czerwca 1859 r. w Gdańsku, w latach 1879-1885 pracowała jako nauczycielka praktycznej nauki zawodu w Moselkern koło Kolonii, następnie w Königswinter i Düsseldorfie, a na Wielkanoc 1886 r. założyła w Gdańsku Marienschule - katolicką szkołę średnią dla dziewcząt z internatem i kolegium nauczycielskim - instytucję, która od 1926 r. jako szkoła średnia prowadzi do egzaminu maturalnego. Od 1894 roku pani Landmann angażowała się w życie społeczne i pisała przede wszystkim na tematy związane ze szkolnictwem wyższym dla kobiet. W 1904 roku została przewodniczącą wydziału szkolnictwa wyższego dla dziewcząt w Stowarzyszeniu Niemieckich Katolickich Nauczycielek. W związku z tym dobrowolnie redagowała czasopismo "Mädchenbildung auf christlicher Grundlage" (Wychowanie dziewcząt na gruncie chrześcijańskim), które redagowała w latach 1904-1921. W styczniu 1906 roku pani Landmann została powołana na członka konferencji szkolnej w Ministerstwie Oświaty w Berlinie i od tej pory brała czynny udział w pracach nad reformą szkolnictwa wyższego dla dziewcząt i nauczycieli w Prusach. Jako przedstawicielka katolickiego ruchu kobiecego zainicjowała w 1906 r. założenie w Gdańsku oddziału Kath. Deutscher Frauenbund, którego jest członkinią zarządu głównego w Kolonii. Po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska pani Landmann została członkiem Zgromadzenia Konstytucyjnego w 1919 r., a następnie deputowaną do pierwszego i drugiego Volkstagu.


Początek strony.