Start  ›  Ulice  ›  Droszyńskiego  ›  Zimmerstraße 8  ›  NID "Karta biała"  ›

Fragment z albumu: Herder Institut, "Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego", Via Nowa Wrocław 2010.


ZPC Bałtyk przy ul. Droszyńskiego 8, zakład produkcyjny, dokumentacja fotograficzna z "białej karty" czyli karty ewidencyjnej zabytku architektury, fot. Bernard Jesionowski czerwiec 1991 r.   Kuba Kowalski (FB Dawne Przymorze - Fotki znalazł i podesłał Ocalić od zapomnienia - Praust).Fot. 2. Budynek produkcyjny z 1924 roku. Po pożarze z 1988 roku przebudowany. Widok od południo-wego wschodu, z ul. Słowiańskiego.Fot. 3. Willa - budynek biurowy z 1924 roku. Widok od południowego wschodu, z ul. Słowiańskiego.Fot. 4. Widok spod bray wscho-dniej. Po lewej nowa część hali, po prawej laboratorium i kotło-wnia, na wprost magazyny.Fot. 5. Fragment ogrodzenia, z ul. Słowiańskiego.Fot. 6. Budynek produkcyjny z 1924 roku. Po pożarze z 1988 roku przebudowany. Zachodnia część elewacji starej hali.Fot. 7. Budynek produkcyjny z 1924 roku. Po pożarze z 1988 roku przebudowany. Stara hala od północy.Fot. 8. Dwukondygnacyjna, stara część nowej hali produkcyjnej.Fot. 9. Budynek produkcyjny z 1924 roku. Po pożarze z 1988 roku przebudowany. Palarnia ziarna od południowego zacho-du.Fot. 10. Budynek produkcyjny z 1924 roku. Po pożarze z 1988 roku przebudowany. Palarnia zia-rna od południa.Fot. 11. Budynek produkcyjny z 1924 roku. Po pożarze z 1988 roku przebudowany. Okno w palarni ziarna.Fot. 12. Budynek produkcyjny z 1924 roku. Po pożarze z 1988 roku przebudowany. Palarnia ziarna od zachodu.Fot. 13. Kotłowmia z 1924 roku. Widok budynku od wschodu.Fot. 14. Widok z pod hali produkcyjnej w kierunku willi. Po lewej budynek nr III (kotłownia i warsztay z 1924 roku).Fot. 15. Widok elewacji połu-dniowej.Fot. 16. Magazyny, warsztaty, przedszkole. Budynek z 1926 roku. Elewacja szczytowa od ul. Droszyńskiego.Fot. 17. Magazyny, warsztaty, przed-szkole. Budynek z 1926 roku. Elewacja szczytowa od wschodu.Fot. 18. Magazyny, warsztaty, przedszkole. Budynek z 1926 roku. Okno w elewacji wschodzniej.Fot. 19. Magazyny, warsztaty, przedszkole. Budynek z 1926 roku. Elewacja połu-dniowa.Fot. 20. Magazyny, warsztaty, prze-dszkole. Budynek z 1926 roku. Elewacja południowa.Fot. 21. Budynek labolato-rium z 1928 roku. Widok od północy.Fot. 22. Budynek labolatorium z 1928 roku. Widok od północnego wschodu.Fot. 23. Budynek labolatorium z 1928 roku. Widok w kierunku wschodniej bramy. Po lewej labolatorium, po prawej hala produkcyjna."Karta biała" nr 8855 z 1991 roku. Zakłady Czekolady "Anglas". Obecnie Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Bałtyk". Oliwa, Droszyńskiego 8/11.   FB Gdańsk Historyczny.


Zakład powstał jako fabryka czekolady "Anglas" w 1924 roku. W tym roku wybudowano główną halę produkcyjną /I/, kotłownię /III/, portirernię i willęw której mieściły się biura mieszkanie /II/. W roku 1926 powstały magazyny /IV/, a w 1928 roku laboratorium /V/. W czasie II wojny światowej fabryka nie uległa zniszczeniu. Przejęta przez państwo polskie funkcjonuje do dzisiaj jako Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Bałtyk". W latach powojennych przebudowano i modernizowano budynki produkcyjne. Największym zmianą uległa główna hala produkcyjna /I/ która w II połowie lat 80-tych została w dużej części zniszczona przez pożar i dobudowa w nowej technologii.W 1991 roku w hali produkcyjnej zachowały się: młyn pięciowalcowy z 1927 roku, konsze rotacyjne z 1922, 1931, 1932 i 1939 roku, wałkownica do mas z 1934 roku.Budynek biurowy "willa" dawnych zakładów Anglas, po wojnie ZPC Bałtyk. Dokumentacja fotograficzna z karty ewidencyjnej zabytków i architektury. Fot. Bernard Jesionowski czerwiec 1991 r.   Kuba Kowalski (FB Dawne Przymorze - Fotki znalazł i podesłał Ocalić od zapomnienia - Praust).

Początek strony.