Start  ›  Ulice  ›  Drożyny  ›  Bülowstraße 1  ›

Fritz Wadehn. Urodzony 06. 09. 1891 r. w Gdańsku. Zmarł 12. 11. 1965 r. Pochowany na cmentarzu w Cieplicach. Studiował i pracował m.in. na Politechnice Gdańskiej.

Mieszkał w Oliwie pod adresami (k.s. adr.):
Jagowstrasse 1 (25) - 1926-1931
Pelonker Strasse 24 - 1931-1934
Herman-Löns-Weg 1 - 1936-1939

Przekazała P. Grażyna Niemyjska


Życioryzs z ulotki wydanej (2015) na okoliczność 70 lecia Jeleniogórskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, które Fritz Wadehn współzakładał.   Przekazała P. Grażyna Niemyjska.


 Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.