Start  ›  Ulice  ›  Dro¿yny  ›  Hermann-Löns-Weg 7  ›


Po lewej budynek nr 5-7 i prawej nr 9-11 przy ul. Dro¿yny.   Herder Institut, "Gdañsk na fotografii lotniczej w okresie miêdzywojennym", Wroc³aw 2010 rok.
Gussie Bähre. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gussie Bähre. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gussie Bähre. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Augusta Bähre. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Augusta Bähre. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Augusta Bähre. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Augusta Bähre. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Augusta Bähre. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Augusta Bähre. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.