Start  ›  Ulice  ›  Kazimierza Górskiego  ›  Oliwa - Mamuszka  ›

Franciszek Mamuszka, "Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki", Gdańsk 1985, str. 31-33:

Akademia Wychowania Fizycznego

      Na ciemnozielonym tle malowniczo zalesionej krawędzi Wysoczyzny Gdańskiej rysuje się ostro rozległy kompleks budynków usytuowanych wzdłuż ul. Czyżewskiego, dawnej „ścieżki kościelnej", którą przez wieki podążała ludność Sopotu, Karlikowa i Świemirowa do kościoła św. Jakuba w Oliwie. Wymienione budynki wznoszono od połowy lat pięćdziesiątych na potrzeby czterech czynnych kolejno na tym miejscu uczelni. Ostatnią jest obecna Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
      Teren zajmowany przez nią to dawne grunta opactwa cysterskiego w Oliwie uzyskane w 1188 r. od księcia pomorskiego Sambora I i przekazane z kolei przez nie około 1300 r. jako część prebendy, którą tworzył folwark Stawowie. Jego ośrodek znajdował się w miejscu obecnego Szpitala Przeciwgruźliczego. Folwark stanowił wyposażenie założonej przez cystersów parafii z kościołem św. Jakuba w Oliwie. Do tego folwarku należała również uzyskana przez uczelnię w 1980 r. resztówka z powstałego w XIX w. mająteczku „Ludolphine", składająca się z cennego przyrodniczo parku i XIX-wiecznej willi, do niedawna siedziby średnich szkół: Technikum i Zasadniczej Szkoły Terenów Zielonych w Gdańsku.
      Istnienie dzisiejszej AWF zapoczątkowało otwarte 1 IX 1952 r. Technikum Wychowania Fizycznego we Wrzeszczu. W 1957 r. przeniesiono je do pierwszych, wzniesionych już w Oliwie budynków. Należy dodać, iż zręby uczelni założył mgr Stanisław Michowski, niezwykle oddany tej placówce dyrektor. Kierował on także przez 5 lat wyrosłym z niej, czynnym od 1957 r. Studium Nauczycielskim Wychowania Fizycznego. Wywołany potrzebami społecznymi trend rozwojowy uczelni doprowadził do powołania 6 VIII 1969 r. Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie, która zainaugurowała swój pierwszy rok akademicki w dniu 16 X 1969 r. Znakomite wyniki dydaktyczne tej placówki oraz imponujący dorobek naukowy jej pracowników w postaci setek rozpraw, artykułów, książek i skryptów zainspirowały przemianę WSWF na Akademię Wychowania Fizycznego. Awans ten przyniosło rozporządzenie Rady Ministrów z 28 IV 1981 r.
      W chwili obecnej uczelnia prowadzi studia stacjonarne z kierunkami nauczycielskim i trenerskim oraz studia zaoczne z tymi samymi kierunkami, a nadto turystyczno-rekreacyjnym. Zatrudnia około 110 nauczycieli akademickich, w tym 15 samodzielnych pracowników nauki. Samodzielnymi jednostkami uczelni są: Instytut wychowania Fizycznego, Instytut Nauk Biologicznych, Instytut Nauk Humanistycznych oraz Instytut Turystyki i Rekreacji. Biblioteka Główna AWF liczy ponad 50 tys. wolumenów. Czynny jest w ramach uczelni Ośrodek Informacji Naukowej, Zakład Naukowo-Techniczny i Komitet Wydawniczy.
      Bazą AWF w Oliwie jest zajmowany teren o pow. około 16 ha. Na obszarze tym, znakomicie zaadoptowanym dla potrzeb akademii, wznoszą się różnego rodzaju obiekty architektoniczne o łącznej pow. użytkowej 20 300 m2 i kubaturze 95 650 m3. Pierwsza grupa tych obiektów to budynki dydaktyczne i socjalne, zajmujące 11 000 m2, druga natomiast to obiekty sportowe zamknięte o pow. 6300 m2, których część jest (w 1983 r.) w budowie. W dyspozycji nauczycieli i studentów znajdują się: sala sportowa, 2 sale gimnastyczne, sala ogólnorozwojowa, sala tańca i siłownia, basen (o wymiarach 12,5 x 25 m, 6-torowy z zakładem balneoterapii), sala judo i hala gier sportowych.
      Do obiektów sportowych otwartych należą: stadion lekkoatletyczny, stadion treningowy, boisko piłkarskie, boisko asfaltowe do gier sportowych, 2 boiska do koszykówki, 3 do siatkówki i 2 do piłki ręcznej oraz 8 kortów tenisowych. Wszystkie te urządzenia zajmują 3,5 ha. Otaczają je zieleńce o pow. 3 ha. Uczelnia dysponuje nadto ośrodkiem szkoleniowym wodnym o pow. około 8 ha w Raduniu na Kaszubach oraz bazą do szkolenia żeglarskiego studentów AWF w Górkach Zachodnich.


Początek strony.