Start  ›  Ulice  ›  Gospody  ›  Poggenkruger Weg 7  ›


Sommerhaus in Oliva. Dom zaprojektowa³ architekt Henry Brettschneider. Dom przerobiony z drenianej stodo³y.   Czasopismo dla architektów wydane w 1939 roku. Zbiory Krzysztofa Gryndera.


W poni¿szym zestawieniu podkreœlono jedynie zgodnoœæ kilku nazwisk pomiêdzy poszczególnymi ksi¹¿kami adresowymi.
Zobacz: Zestawienie mieszkañców Poggenkrug (1916, 1926-28)

Glettkau Abbau (bez numeru). Ksi¹¿ka adresowa z 1916 roku:
Bradtke Anna E
Behrendt Maler
Bigus Zimmerer
Cibrowski Töpfer
Grabinski Invalide
Harder Arbeiter
Klinkosch Arbeiter
Oschnewski Arbeiter
Praschke Arbeiter

Glettkau Abbau (bez numeru). Ksi¹¿ka adresowa z 1916 roku:
Bradtke Anna E
Czibrowski Maurer
Gabe Rentenempsänger
Rumschick Arbeiter
Rumschick Ahrmacher
Wandersee Arbeiter

Glettkau Abbau (bez numeru). Ksi¹¿ka adresowa z 1916 roku:
Bradtke Anna E
Annoff Arbeiter
Litzbarski Arbeiter
Westphal Albrecht Arbeiter
Westphal Franz Arbeiter

Glettkau Abbau (bez numeru). Ksi¹¿ka adresowa z 1916 roku:
Meyna Arbeiter E
Hubrich Schmied
Kryschewski Fleischer
Kryschewski Reisender
Batock Seefahrer
Bekoch Arbeiter
Strumpel Witwe
Wandtke Arbeiter

Abbau Glettkau (bez numeru). Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku:
Meyer R Steinhauer   E
Annof Marie Ww
Bednareck A Arb
Czibrowski J Töpfer
Czibrowski O Maler
Dirks Hermann Arb
Eberlein Anna Ww
Grabinski Gust Arb
Hallmann August Arb
Harder Eduard Arb
Hirsch Albert Arb
Hirsch Paul Arb
Jaschinski Joh Arb
Kirschling Lucie Ww
Klinkosch Franz Arb
Kryza Alexander Arb
Kryza Anton Arb
Kryza Joseph Inv
Kryza Leo Arb
Litzbarski Franz Arb
Litzbarski Joh Arb
Litzbarski J Schuhmch
Litzbarski P Arb
Masur Joseph Arb
Meyer Eduard Arb
Meyer Gust Arb
Meyer Joseph Tischler
Meyer Martin Arb
Meyer G Aufwärterin
Meyer H Aufwärterin
Meyna Joseph Arb
Okrey Joseph Inv
Piontke Auguste Ww
Plenikowski A Chauff
Raschke O Bernsteinarb
Roschewski Herm Arb
Stahnkowski Mart Inv
Teßmer Theophil Arb
Wandtke Victor Arb
Westphal A Büfettier
Westphal Franz Arb
Wichert Franz Arb

Poggenkrugweg (bez numeru). Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku:
Peitzker Dr   E

Poggenkrugweg (bez numeru). Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku:
BrettschneiderHenry Architekt   E
Anoff Marie Ww
Bednarek Adam Arb
Czisbrowski Frz Töpfer
Czisbrowski O Maurer
Litzbarski Franz Arb
Litzbarski Paul Arb
Meyer Gertr Aufwärtrn
Meyer Helene Aufwrtrn
Meyna J Arb
Westphal A Büfettier
Westphal Franz Arb

Poggenkrugweg (bez numeru). Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku:
Peitzker Dr   E
Czibrowski Jul Töpfer
Dirks Herm Arb
Dirks Paul Arb
Harder Eduard Arb
Katscher Paul Arb
Klinkosch Franz Arb
Kunkel Fritz Arb
Meyer Gustav Arb
Reschke Otto Bernsteinarbeiter

Poggenkrugweg 7. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku:
Völkner Bruno Möbelhändler   E
Czibrowski Jul Töpfer
Harder Eduard Arb
Harder Dora Bachhltrn
Harder Elisabeth
Katscher Paul Arb
Klinkosch Franz Arb
Kunkel Friedrich Arb
Meyer Gustav Arb
Meyer G Aufwärterin
Reschke Otto Bernsteindrechsler
Samp Franz Arb

Poggenkrugweg 7A. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku:
BrettschneiderIlse E
Litzbarski Johann Arb
Meyer Joseph Tischler
Westphal Alb Büfettier

Bednarek Adam - zobacz nr 8A.
Brettschneider Ilse-Maria - zobacz nr 8A.
Plenikowski - zobacz nr 15, 16, 17.


Plenikowski. Bescheinigung über Eintragung eines Sterbefalles wydane 12. 7. 1927 r. (zaœwiadczenie dla celów pochówku).   Zbiory Piotra Le¿yñskiego.

Anna Bradtke (B-D). Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 r.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Meyna. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 r.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.R. Meyer. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony wiki-de.genealogy.net.Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony wiki-de.genealogy.net.
Brettschneider. Peitzker. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Abbau Glettkau (s. Poggenkrugweg). 1928.Völkner. Brettschneider. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Völkner. Brettschneider. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Völkner. Brettschneider. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Völkner. Brettschneider. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Br. Völkner. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Br. Völkner. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Br. Völkner. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Br. Voelkner. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Br. Voelkner. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera."Pomorska", "¯abusia". Przewodnik-Informator z 1981 roku.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.Br. Voelkner. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Br. Voelkner. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.