Start  ›  Ulice  ›  Grunwaldzka  ›  Adolf-Hitler-Straße 479  ›

Pommersche Straße 111.
Danziger Straße 23.Walter Hoene (ur. 09 lutego 1888, zm. 03 kwietnia 1927).


Gazeta Lwowska z dnia 2 października 1930:

Afera parowozowa w Gdańsku.
     Senat Wolnego m. Gdańska narzeka na ciężkie położenie gospodarcze i obwinia o to Polskę, twierdząc, że ta nie dba w dostatecznej mierze o interesy ekonomiczne Wolnego Miasta. Gdyby jednak Gdańsk mniej bawił się polityką, a szczerzej stanął na stanowisku współpracy ekonomicznej z Polską, wyszłoby mu to niezawodnie na dobre. Dobitnie, świadczy o tym ostatnia afera parowozowa, której szczegóły są następujące:
     Gdańska Fabryka Parowozów "Walter Hoene" w Oliwie, w myśl umowy polsko-gdańskiej, korzysta z prawa przywozu z Niemiec pewnej ilości (45 ton kwartalnie) części lokomotyw, które posiadają patent niemiecki i są wyrabiane wyłącznie w Niemczech, a których przywóz do Polski jest zabroniony. Umowa przewiduje wyraźnie prawo importu tylko niektórych części, nie zaś całych parowozów. Tymczasem, jak się okazało, firma Walter Hoene sprowadzała od towarzystwa "Borsig" w Berlinie nie tylko części opatentowane, lecz wogóle wszystkie części składowe parowozów, tak, iż rola fabryki gdańskiej, ograniczyła się tylko do montowania lokomotyw niemieckich, sprzedawanych następnie do Polski. W dodatku parowozy te montowali mechanicy sprowadzeni z Niemiec, choć Gdańsk stale narzeka, na wzrastające bezrobocie.
     Nie zważając na umowę polsko-gdańską, przyznającą Gdańskowi do użytku wewnętrznego pewne kontyngenty wyrobów niemieckich, których wwóz do Polski jest zakazany, Gdańsk sprzedawał niemieckie lokomotywy do Polski. Wobec tego jaskrawego naruszenia umowy polsko-gdańskiej przez firmę oliwską, polskie władze celne zajęły sprzedane do Polski parowozy, montowane przez zakłady Walter Hoene. Na uwagę zasługuje przytem szczegół, iż jedna z kopalń górnośląskich, która taki parowóz nabyła, przeprowadzała całą korespondencję rachunkową wprost z berlińską firmą Borsig.
     Przeciwko firmie Walter Hoene wdrożone zostało dochodzenie za pośrednictwem gdańskiego urzędu dla handlu zagranicznego przy Senacie M. Gdańska.
     Oto wymowny dowód "lojalności" Gdańska w stosunku do Polski.

Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego, nr 15, 1930:

Do rejestru handlowego B.1061 wpisano w dniu 19. marca 1930 r. firmę Polskie Towarzystwo Sprzedaży Wyrobów Firmy Walter Hoene, sp. z o. o. Katowice. Przedmiotem spółki jest prowizyjna sprzedaż wyrobów i przedmiotów handlowych firmy Walter Hoene Danzig G. m. b. H. w Gdańsku. Kapitał zakładowy wynosi 20,000 złotych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się na umowie z dnia 24. stycznia 1930 r. Do zastępowania Spółki uprawnieni są jeden łub kilku kierowników. Jeżeli ustanowiono kilku kierowników, to ci ostatni wspólnie lub jeden kierownik wspólnie z Prokurentem uprawnieni są do zastępowania spółki i podpisywania firmy. Kierownikami spółki są: Ernest Goldstein, dyrektor w Gdańsku [przyp: Langgarten 27a - Długie Ogrody]. Fryderyk Liesegang, dyrektor w Zoppot [przyp: Südstraße 74a - Grunwaldzka]. Arno Wischneckowi w Katowicach udzielono prokury. Sąd Powiatowy w Katowicach.

Gazeta Handlowa, Warszawa sobota 13 października 1934:

ZAKŁADY PRZEMYSŁU KOLEJEK POLNYCH W GDAŃSKU

     Dominujące stanowisko w przemyśle maszynowym w Gdańsku zajmuje firma Walter Hoene, sp. z o. o., fabryka kolejek polnych w Gdańsku. Firma ta fabrykuje we własnych zakładach w Oliwie (W. M. Gdańsk), wyposażonych w urządzenia, odpowiadające wszechstronnym wymogom nowoczesnej techniki, wszelkiego rodzaju kolejki polne, lokomotywy parowe i motorowe, tory kolejowe, tabor kolejowy oraz części zapasowe dla toru i taboru kolejowego. Do swej produkcji używa fabryka W. Hoene wyłącznie polskich surowców, czem przyczynia się niewątpliwie do zacieśnienia stosunków handlowych między Polską a Gdańskiem.
     Firma Walter Hoehne, mając swą główną siedzibę w Gdańsku, zarejestrowaną jest też w Polsce przez swój Oddział w Katowicach i posiada na terenie Rzeczy pospolitej liczne filje i zastępstwa we wszystkich większych miastach [przyp: L. Hoffman, Warszawa, Jeziorańska 15]. Zasięg klientów firmy jest b. wielki i zalicza ona między innymi do swych stałych odbiorców władze polskie, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa budowlane i rolne, wykonując nadane jej zlecenia ku ich największemu zadowoleniu.


Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Pismo z 01.03.1937 roku.
Zbiory prywatne.


Po II wojnie świtowej: Fabryka Kolejek Wąskotorowych - Zakłady Przemysłowe byłej firmy Hoene pod Zarządem Państwowym.
Książka telefoniczna okręgu gdańskiego z 1946 roku.
Zbiory prywatne.Skorowidz Informacyjny Gdańsk Wrzeszcz Oliwa, Gdańsk 1946 rok.
Zbiory prywatne.Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej
z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Reklama. Gazeta Handlowa z 12.10.1934 roku.
Internet: www.ebuw.uw.edu.pl.


 Adolf-Hitler-Straße 479. Reklama z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Reklma firmy Walter Hoene z lat 30/40 XX wieku.
Zbiory prywatne.


 Reklama. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Papier firmowy Fabryki Kolejek Wąskotorowych. 1945-1949 rok.
Internet: www.allegro.pl.


Dziennik Bałtycki z 6 września 1962 roku.
Internet: Pomorska Biblioteka Cyfrowa.


Dziennik Bałtycki z 15 czerwca 1965 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Dziennik Bałtycki z 9 grudnia 1965 roku.
Internet: Pomorska Biblioteka Cyfrowa.


Początek strony.