Start  ›  Ulice  ›  Grunwaldzka  ›  Adolf-Hitler-Straße 491  ›

Pommersche Straße 123.
Danziger Straße 16.
Fragment rękopisu z 2009 roku.
Prof. Jerzy Sawicki.
Wspomnienia nastoletnich oliwiaków (zebrano 03-11.2010 r.):

Złomowisko powstało zaraz po wyzwoleniu Oliwy (26 marca 1945 r.) przy ulicy Grunwaldzkiej na parcelach nr 491 i 493 (z relacji wynika że na jednej częściowo) i istniało przez prawie trzy lata.
Znajdowało się bezpośrednio przy bocznicy kolejowej stacji Oliwa wykorzystywanej przed zakończeniem działań wojennych przez oliwską fabrykę HOENE (Grunwaldzka 479). Zaraz po wojnie była to Fabryka Kolejek Wąskotorowych, Zakłady Przemysłowe byłej firmy Hoene pod Zarządem Państwowym.
W 1947 roku zaczęto wywozić złom częściowo przebrany przez młodzież oliwską wagonami pochodzącymi z ZSRR. Nie musiało to jednak oznaczać wywozu tego złomu bezpośrednio do Związku Radzieckiego jak wynika ze wspomnień.


 Złomowisko w okolicy dworca oliwskiego (Grunwaldzka 491/493). Najprawdopodobniej widok w kierunku ulicy Poczty Gdańskiej i dworca. Około 1945/1946 roku.
Zbiory prywatne.


 Złomowisko w okolicy dworca oliwskiego (Grunwaldzka 491/493).
Widoczne ruiny to fabryka KAW Danziger Accumulatoren-Fabrik Gottfried Hagen G.m.b.H. (Grunwaldzka 489).
Fot. Roman Krzyżanowski. 1945 rok.

Koniec i początek, Gdańsk 2000 rok..

Tekst z www.odkrywca.pl:

"Widoczne: stug-3, sdkfz 251/22 z pakiem 40, sdkfz 251, oraz daleko,daleko po lewej stronie pantera w olivebraun (piaskowy)".


 Złomowisko w okolicy dworca oliwskiego (Grunwaldzka 491/493). Widok w kierunku dawnych zakłasów DAOL i Anglas. 1945 rok.
Internet: www.odkrywca.pl.Przewodnik-Informator z 1981 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1929 roku.
Internet: Pomorska Biblioteka Cyfrowa.


 Książka adresowa z 1929 roku.
Internet: Pomorska Biblioteka Cyfrowa.


 Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.