Start  ›  Ulice  ›  Jana Husa  ›  Hardenbergstraße 6  ›


Od góry dom nr 4 i poniżej bundynek numerowany od 5 do 12.
Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.
 Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


Początek strony.