Start  ›  Ulice  ›  Jana Husa  ›  Hardenbergstraße 6  ›

W latach 1931-1939 właścicielem budynków nr 5-13 był Wilhelm Werner. Od 1931 do 1942 r. był też właścicielrm domór nr 14-17.


Od góry dom nr 4 i poniżej bundynek numerowany od 5 do 12.   Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Fragment kolorowego planu Gdańska (Oliva, Hardenbergstraße) z 1933 r.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.


Wilhelm Werner. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Werner. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

W latach 1935-1937 w budynku mieszkał Otto Herdemertens.
Zobacz:
Otto Herdemertens - Gdański czarodziej koloru, fragent:
Malarz Otto Herdemertens (1891-1960) urodził się 28 września 1891 roku w Gdańsku-Wrzeszczu. Od 1905 do 1911 roku uczęszczał do Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku. Wielce uzdolniony artystycznie spełniał się w technice akwareli.


Akwarela Herdemertensa powstała jeszcze przed wojną. Przedstawia kościół św. Katarzyny.   Materiały MHMG.


Wilhelm Werner. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Werner. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Werner. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Werner. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Wilhelm Werner. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Deutsches Reich. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Deutsches Reichsfiskus. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.