Start  ›  Ulice  ›  Jana Husa  ›  Hardenbergstraße 11  ›


Od góry dom nr 4 i poni¿ej bundynek numerowany od 5 do 12.
Fragment z albumu: Herder Institut, Gdañsk na fotografii lotniczej z okresu miêdzywojennego, Via Nowa Wroc³aw 2010.Nachruf Am 16. Juli 1962 versta rb mein lieber Mann, unser allzeit lreusorgen der Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa, Schwager und Onkel I{arl Holzhüter nach kurzer Krankheit im Alter von fast 95 Jahren, Emma Holzhüter, geb, Powe lske Erna Schnlck, geb, Holzhüter Kurt Holzhüter Heti Holzhüter, geb. Papies Enkel und Urenkel Berlin-Grunewald, Charloltenbrunner Straße 38 früher Danzig-Oliva, Hardenbergstraße 11 Internet: www.danzig.de - Sterbeanzeigen.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


Pocz¹tek strony.