Start  ›  Ulice  ›  Kapliczna  ›  Kapellenstraße 15  ›

Zygmunt Iwicki, "Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945)", Gdańsk 1999:
Str 23:
(1923) Koniec lutego: Założenie Stowarzyszenia Budowy Kaplicy w Jelitkowie151. Ma ono zbierać środki na budowę. Już w sierpniu uzyskano plac od miasta (5220m2), róg ul. Piastowskiej i Kaplicznej. 1 metr kwadratowy kosztuje 1000 marek, całość więc 5,22 miliona marek (1 dolar tego dnia 3,7 miliona marek!).
[...]
Jelitkowianie pracują z zapałem i skutecznie nad przygotowaniem do budowy kościoła154.
Str 30-31:
Styczeń 1925: W Jelitkowie przekazano prawnie plac pod budowę kościoła. §7 mówi: "Kupujący jest zobowiązany zbudować na nabytym gruncie kaplicę lub kościół. Budowę należ przyśpieszyć tak, aby była zakończona 1 października 1928 roku".
1 kwietnia: uderzenie łopatą pod fundament.
15 kwietnia: pierwsze prace murarskie.
16 kwietnia: uroczyste położenie kamienia węgielnego przez miejscowego proboszcza, w strugach deszczu.
W tym dziele uczestniczą ochotnicy, także rzemieślnicy z Sopotu, Oliwy, Brzeźna. Jelitkowianie troszczą się o dobro cielesne pracujących. Za pozwolenie policji można także pracować w niedzielę, z wyjątkiem nabożeństw. Już 8 sierpnia świętowano wieńcowe. Senator Fuchs reprezentował senat, a burmistrz Creuzburg gminę. Podkreślił on duch wspólnoty, który się tu tak pięknie objawił (współpracują też ewangeliccy mieszkańcy Jelitkowa!).
[...]
4 luty: policja odebrała stan surowy budowy kaplicy w Jelitkowie161.
Str 33:
(1926) 24 października miejscowy proboszcz poświęcił ku radości katolików z Jelitkowa kaplicę św. Piotra w Jelitkowie197. Dzieło zostało dopełnione! Pierwszą mszę odprawił sam proboszcz.
Str 36:
(1928) W Jelitkowie209 poświęcono w styczniu 2 dzwony.
Str 39:
(1933, Bruno Paetsch) Wcześniej namalował obraz dla ołtarza głównego w kaplicy243 w Jelitkowie.
Str 43:
(1936) Od połowy października duchowni musieli przejąć nabożeństwa w kaplicy w Jelitkowie. Do tej pory sprawował je o. Rieg275 PSM, który był kapelanem Sióstr Pasterek na Przymorzu (Kowacze)276. Jego następca na Przymorzu, o. Lenen SJ nie mógł przejąć nabożeństw w Jelitkowie z powodu słabego stanu zdrowia.


Zobacz:
Kościół św. Piotra, DawnaOliwa.pl


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Źródło: Mieszkańcy Jelitkowa - 1909-1925. DawnaOliwa.pl.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


St. Petrus Kapelle. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


St. Petrus Kapelle. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kościólek św. Piotra. Pocztówka wysłana w 1931 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Wnętrze kościółka św. Piotra w Jelitkowie. Lata 30 XX wieku.
Internet: www.postcard.com.pl.Kościółek św. Piotra. Widoki z przed 1945 roku.
Internet: www.danzig-online.pl.


Fragment pocztówki. Widok z lotu ptaka. Lata międzywojenne.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Kościólek św. Piotra. Lata 30 XX wieku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Fotografia wykonana 19 maja 1940 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Dziennik Bałtycki z dn. 04. 05. 1947 roku:

Kto wyremontuje kościołek w Jelitkowie

      W Jelitkowie, pod Gdańskiem, znajduje się mały, piękny kościołek. W lecie odwiedzany jest on bardzo licznie przez letników, przyjeżdżających tu z całej Polski na wczasy. Kościółek jest wyremontowany z zewnątrz, niestety, wnętrze jest zniszczone i wymaga odnowienia. Prezes odbudowy kościołka, ob. Gulajski, próżno kołacze do różnych urzędów o kredyty, wszędzie otrzymuje odpowiedź odmowną. Za pośrednictwem więc naszego pisma zwraca się do budowlanych firm prywatnych, aby zajęły się remontem świątyni, z tym, że ewentualna należność byłaby uregulowana w ratach.
      Umieszczając apel ob. Gulajskiego mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli zamieścić nazwę przedsiębiorstwa budowlanego, które zajmie się tą sprawą.
      Informacje: Gulajski, Sopot, Chrobrego 40.Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Kościólek św. Piotra. Fotografia wykonana w dniu 26. sierpnia 1951 r.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Kościólek św. Piotra. Lata 50-te XX wieku.   Internet: ?.


Dziennik Bałtycki z dn. 04. 05. 1947 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Pierwsza Komunia Święta. Około 1958-1961 roku.
Internet: www.nk.pl.


Kościół św. Piotra. Archiwum parafialne w Jelitkowie. Lata 60 XX wieku.   Ks. dr Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999 (s34).

Zygmunt Iwicki, "Kronika Oliwska od 1945 do 1979 roku", Gdańsk 2016 r.,

str. 18 (1947):
Również kościół parafialny św. Piotra i Pawła w Jelitkowie wyremontowano i odnowiono po szkodach wojennych na uroczysty obchód pierwszego odpustu w uroczystość św. Piotra i Pawła, patronów tegoż kościoła.

str. 35, 36 (1954):
Wiosenne huraganowe wiatry, szalejące na Wybrzeżu, wyrządziły znaczne szkody na dachach i w szybach okiennych, oprawionych w ołów, w kościołach naszych, między innymi ucierpiał dach na kościele w Jelitkowie, a w Katedrze szczególnie górne wysokie okna w nawie głównej, co pociągnęło za sobą nowe, nieprzewidziane koszty remontu i naprawy wyrządzonych szkód. Po naprawie dachu na kościele w Jelitkowie przystąpiono do wymalowania kościoła. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był kościelny kościoła w Jelitkowie, p. Aleksander Gułajski z Sopotu, który zaraz po wojnie zaopiekował się kościołem i zabiegał wkoło utrzymania go w należytym stanie. Umiał zmobilizować mieszkańców Jelitkowa do czynnej pomocy w postaci robót, wykonanych osobiście czy też przez składanie ofiar pieniężnych.
Malowanie kościoła wykonał p. Rochowicz z Oliwy, podejmujący się tych prac również w innych kościołach diecezji.


str. 42 (1956):
Również w Jelitkowie odbywać się będzie nauka religii w tamtejszym kościele parafialnym dla dzieci tego osiedla.
[...]
Na wiosnę przystąpiono do remontu dachu na kościele w Jelitkowie, mocno uszkodzonego przez jesienne sztormy.

str. 55 (1959):
Z początkiem roku szkolnego 1 września został przyjęty do nas jako wikariusz przy kościele filialnym w Jelitkowie ks. mgr Stefan Szymański z myślą, że kiedyś Jelitkowo stanie się samodzielną parafią. Ks. Stefan Szymański, obecnie liczący 48 lat życia, a 21 lat kapłaństwa, przechodził różne koleje życia. Urodził się we wschodniej Małopolsce. Po pierwszej wojnie światowej losy go rzuciły na teren dawnego Wolnego Miasta Gdańska, dokąd jego ojciec przeniesiony został jako inspektor celny przy Polskim Urzędzie Celnym. Młodość i czas nauki w szkole średniej spędził w Gdańsku, gdzie uczęszczał do Polskiego Gimnazjum. Po maturze zgłosił się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Wilnie, które ukończył rok przed wybuchem II wojny światowej. Całą okupację pracował bez przerwy w duszpasterstwie na terenie diecezji Wileńskiej. Dopiero po zakończeniu wojny podzielił los większości kapłanów polskich, pracujących na terenach przyłączonych do ZSRR. Został aresztowany i skazany na 20 lat łagrów sowieckich. Po 10-letnim pobycie w tychże lagrach, gdzie musiał ciężko pracować fizycznie, został zwolniony na podstawie amnestii i przybył jako emigrant do Polski. Pierwotnie zamieszkał u swojej matki w Żmigrodzie na Dolnym Śląsku, dokąd już wcześniej przybyła jego rodzina. Ponieważ wychował się na terenie Wolnego Miasta zgłosił się do naszej diecezji i objął na razie, jako wikariusz expositus pracę duszpasterską w Jelitkowie. Szczęść Boże!

str. 75 (1963):
... oraz zwizytował kościół parafialny św. Ap. Piotra i Pawła w Jelitkowie, gdzie od 1 września 1959 sprawuje duszpasterstwo ks. Stefan Jan Szymański.


W głębi kościół św. Piotra. Fot. z 1976 roku.
Internet: fora ?.


Budowa nowego kościoła. Około 1978 roku.
Ze strony www.jelitkowo-parafia.strefa.pl.


Budowa nowego kościoła. Około 1978 roku.
Ze strony www.jelitkowo-parafia.strefa.pl.


Fragment fotografii wykonanej pod koniec lat 70-tych XX wieku.
Internet: www.histmag.org.


Początek strony.