Start  ›  Ulice  ›  Kapliczna  ›  Kapellenstraße 15  ›

Zygmunt Iwicki, "Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945)", Gdańsk 1999:
Str 23:
(1923) Koniec lutego: Założenie Stowarzyszenia Budowy Kaplicy w Jelitkowie151. Ma ono zbierać środki na budowę. Już w sierpniu uzyskano plac od miasta (5220m2), róg ul. Piastowskiej i Kaplicznej. 1 metr kwadratowy kosztuje 1000 marek, całość więc 5,22 miliona marek (1 dolar tego dnia 3,7 miliona marek!).
[...]
Jelitkowianie pracują z zapałem i skutecznie nad przygotowaniem do budowy kościoła154.
Str 30-31:
Styczeń 1925: W Jelitkowie przekazano prawnie plac pod budowę kościoła. §7 mówi: "Kupujący jest zobowiązany zbudować na nabytym gruncie kaplicę lub kościół. Budowę należ przyśpieszyć tak, aby była zakończona 1 października 1928 roku".
1 kwietnia: uderzenie łopatą pod fundament.
15 kwietnia: pierwsze prace murarskie.
16 kwietnia: uroczyste położenie kamienia węgielnego przez miejscowego proboszcza, w strugach deszczu.
W tym dziele uczestniczą ochotnicy, także rzemieślnicy z Sopotu, Oliwy, Brzeźna. Jelitkowianie troszczą się o dobro cielesne pracujących. Za pozwolenie policji można także pracować w niedzielę, z wyjątkiem nabożeństw. Już 8 sierpnia świętowano wieńcowe. Senator Fuchs reprezentował senat, a burmistrz Creuzburg gminę. Podkreślił on duch wspólnoty, który się tu tak pięknie objawił (współpracują też ewangeliccy mieszkańcy Jelitkowa!).
[...]
4 luty: policja odebrała stan surowy budowy kaplicy w Jelitkowie161.
Str 33:
(1926) 24 października miejscowy proboszcz poświęcił ku radości katolików z Jelitkowa kaplicę św. Piotra w Jelitkowie197. Dzieło zostało dopełnione! Pierwszą mszę odprawił sam proboszcz.
Str 36:
(1928) W Jelitkowie209 poświęcono w styczniu 2 dzwony.
Str 39:
(1933, Bruno Paetsch) Wcześniej namalował obraz dla ołtarza głównego w kaplicy243 w Jelitkowie.
Str 43:
(1936) Od połowy października duchowni musieli przejąć nabożeństwa w kaplicy w Jelitkowie. Do tej pory sprawował je o. Rieg275 PSM, który był kapelanem Sióstr Pasterek na Przymorzu (Kowacze)276. Jego następca na Przymorzu, o. Lenen SJ nie mógł przejąć nabożeństw w Jelitkowie z powodu słabego stanu zdrowia.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


St. Petrus Kapelle. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


St. Petrus Kapelle. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kościólek św. Piotra. Pocztówka wysłana w 1931 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Wnętrze kościółka św. Piotra w Jelitkowie. Lata 30 XX wieku.
Internet: www.postcard.com.pl.Kościółek św. Piotra. Widoki z przed 1945 roku.
Internet: www.danzig-online.pl.


Fragment pocztówki. Widok z lotu ptaka. Lata międzywojenne.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Kościólek św. Piotra. Lata 30 XX wieku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Fotografia wykonana 19 maja 1940 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Dziennik Bałtycki z dn. 04. 05. 1947 roku:

Kto wyremontuje kościołek w Jelitkowie

      W Jelitkowie, pod Gdańskiem, znajduje się mały, piękny kościołek. W lecie odwiedzany jest on bardzo licznie przez letników, przyjeżdżających tu z całej Polski na wczasy. Kościółek jest wyremontowany z zewnątrz, niestety, wnętrze jest zniszczone i wymaga odnowienia. Prezes odbudowy kościołka, ob. Gulajski, próżno kołacze do różnych urzędów o kredyty, wszędzie otrzymuje odpowiedź odmowną. Za pośrednictwem więc naszego pisma zwraca się do budowlanych firm prywatnych, aby zajęły się remontem świątyni, z tym, że ewentualna należność byłaby uregulowana w ratach.
      Umieszczając apel ob. Gulajskiego mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli zamieścić nazwę przedsiębiorstwa budowlanego, które zajmie się tą sprawą.
      Informacje: Gulajski, Sopot, Chrobrego 40.Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Kościólek św. Piotra. Fotografia wykonana w dniu 26. sierpnia 1951 r.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Kościólek św. Piotra. Lata 50-te XX wieku.   Internet: ?.


Dziennik Bałtycki z dn. 04. 05. 1947 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Pierwsza Komunia Święta. Około 1958-1961 roku.
Internet: www.nk.pl.


Kościół św. Piotra. Archiwum parafialne w Jelitkowie. Lata 60 XX wieku.   Ks. dr Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999 (s34).


W głębi kościół św. Piotra. Fot. z 1976 roku.
Internet: fora ?.

Zobacz:
Kościół św. Piotra, DawnaOliwa.pl


Fragment fotografii wykonanej pod koniec lat 70-tych XX wieku.
Internet: www.histmag.org.


Budowa nowego kościoła. Około 1978 roku.
Ze strony www.jelitkowo-parafia.strefa.pl.


Budowa nowego kościoła. Około 1978 roku.
Ze strony www.jelitkowo-parafia.strefa.pl.


Początek strony.