Start  ›  Ulice  ›  Kapliczna  ›  Kapellenstraße 29  ›


Fragment widoku lotniczego Jelitkowa z oko³o 1922-1924 roku.
Ze strony: www.ba.e-pics.ethz.ch.Budynek przy ul. Brösenerstraße nr 29 (Kaplicznej).
Internet: www.danzig-online.pl.Plac budowy. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
ród³o: Mieszkañcy Jelitkowa - 1909-1925. DawnaOliwa.pl.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Bresinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Bresinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Julius Bresinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Bresinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kapellenstraße. Fragment planu Jelitkowa wydanego w 1937 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (BocieK).Julius Bresinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Bresinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Bresinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Bresinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Bresinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Bresinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Bresinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Julius Bresinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Danziger Siedlungs AG. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Grundvermögensamt. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.