Start  ›  Ulice  ›  Ko³obrzeska  ›  Lübecker Straße 14-20 ›
 Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Pocz¹tek strony.