Start  ›  Ulice  ›  Ko³obrzeska  ›  Lübecker Straße 15 ›
Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

 Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Lübecker Straße) z 1933 roku.     Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.

Pocz¹tek strony.