Start  ›  Ulice  ›  Ko³obrzeska  ›  Lübecker Straße 21 ›
Schankin. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

 Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Lübecker Straße) z 1933 roku.     Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.

Pocz¹tek strony.