Start  ›  Ulice  ›  Kwietna  ›  Zestawienie zmiany numeracji ul. Kwietnej  ›

Poni¿sze zestawienie przedstawia zmianê numeracji uliy Rosengasse (Kwietnej), która nast¹pi³a pomiêdzy 1913 a 1914 rokiem (k. adr. z 1914 i 1915 roku).


1914
 NR
W³aœciciel1915
 NR
W³aœciciel
28 Karpinski 1 Karpinski
27 Arendt 2 Arendt
26 Schilling 3 Schilling
25 Baustellen 4 Baustellen
24 Ewald 5 Ewald
23 Lange 6 Lange
22 Meyer 7 Meyer
21 Meyer 8 Meyer
20 Karpinski 9 Karpinski
19 Angelowski 10 Angelowski
18 Prohl 11 Prohl
17 Thoma 12 Thoma
- - 13-19 Baustellen
16-13 Bomke 20-23 Bomke
- - 24-27 Baustellen
12 Schade 28 Schade
11 Röckner 29 Röckner
- - 30 Bauplatz
10 Röckner 31 Röckner
9 Gemeinde Oliva 32 Gemeinde Oliva
8-7 Karpinski 33-35 Karpinski
6-5 Höberlein 36-38 Höberlein
4-3 Harder 39 Harder
2 Wendland 40 Wendland
1 Müller 41 Müller
- - 42 Bauplatz1899W³aœciciel1909W³aœciciel1910W³aœciciel1913W³aœcicielObecnie
- - 28 Fornell 28 Fornell 28 Karpinski -
- - 27 Behrendt 27 Behrendt 27 Arendt 2
- - 26 Kornstaedt 26 Kornstaedt 26 Schilling 3
- - 25 Baustelle 25 Baustelle 25 Baustelle 4
24 Mellowski 24 Mellowski 24 Mellowski 24 Preidenbach 5
23 Mellowski 23 Mellowski 23 Mellowski 23 Mellowski 6
22 Meyer 22 Meyer 22 Meyer 22 Meyer 7
21 Meyer 21 Meyer 21 Meyer 21 Meyer 8
20 Harris 20 Rohde 20 Rohde 20 Karpinski 9
19 Prohl 19 Angelowski 19 Angelowski 19 Angelowski 10
18 Czelinski 18 Prohl 18 Prohl 18 Prohl 11
17 Thoma 17 Thoma 17 Thoma 17 Thoma 12
16 Kgl. Regierung - - - - - - Œwierkowa 1
15-13 Kapromski 15-13 Bomke 15-13 Bomke 16-13 Bomke 20-23
12 Rübenhammer 12 Schade 12 Schade 12 Schade 28
11 Rübenhammer 11 Roeckner 11 Roeckner 11 Roeckner 29
10 Kämmerer 10 Roeckner 10 Roeckner 10 Roeckner 31
9 Zum Pfarrhause gehörend9 Kath. Pfarrgem 9 Kath. Pfarrgem 9 Gemeinde Oliva -
8-7 Karpinski 8-7 Karpinski 8-7 Karpinski 8-7 Karpinski 33-35
6-5 Höberlein 6-5 Höberlein 6-5 Höberlein 6-5 Höberlein 36-37
4-3 Harder 4-3 Harder 4-3 Harder 4-3 Harder 38-39
2 Fritsch 2 Friedrich 2 Friedrich 2 Wendland 40
1 Karpinski 1 Karpinski 1 Karpinski 1 Müller 41Annis, Michael, Arbeiter, Rosengasse 15a. Adreßbuch z 1897 r.
Baumann, Johann, robotnik, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1899 r.
Beetz, Adolph, cieœla, Rosengasse 7. Adreßbuch z 1899 r.
Behlinger, Fr. Robert, Eigenthümer, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1897 r.
Behrend, Johann, Arbeiter, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1897 r.
Bluhm, Carl, Seefahrer, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1897 r.
Blum, Karl, ¿eglarz, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1899 r.
Brandt, Rudolph, murarz, Rosengasse 20. Adreßbuch z 1899 r.
Claaßen, Adolf, Rentier, Rosengasse 13. Adreßbuch z 1899 r.
Clös, Heinrich, inspektor d/s drewna, Rosengasse 18. Adreßbuch z 1899 r.
Cyrion, Paul, Arbeiter, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1897 r.
Czelinski, Hermann, w³aœciciel, Rosengasse 18. Adreßbuch z 1899 r.
Danz, Rudolf, królewski leœniczy, Rosengasse 16. Adreßbuch z 1899 r.
Engelkowski, Johann, robotnik, Rosengasse 10. Adreßbuch z 1899 r.
Ewald, Rudolph, robotnik, Rosengasse 8. Adreßbuch z 1899 r.
Fritsch, Oscar, Eigenthümer, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1897 r.
Fritsch, Oskar, malarz u w³aœciciela, Rosengasse 2. Adreßbuch z 1899 r.
Galluhn, Helene, geb. Petke, Ww., Rosengasse 23. Adreßbuch z 1897 r.
Gerpe, Auguste, Wäscherin, Rosengasse 26. Adreßbuch z 1897 r.
Golombiewski, Johann, Arbeiter, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1897 r.
Gombiewski, Johann, stró¿ nocny, Rosengasse 24. Adreßbuch z 1899 r.
Grau, Gustav, Schuhmacher, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1897 r.
Grau, Gustav, szewc, Rosengasse 5. Adreßbuch z 1899 r.
Gronau, Theodor, Zimmerm., Rosengasse 24. Adreßbuch z 1897 r.
Grubba, Franz, cieœla, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1899 r.
Gurski, Marie i Martha, krawcowe, Rosengasse 20. Adreßbuch z 1899 r.
Guth, H., geb. Gorczychowski, Ww., Rosengasse 19. Adreßbuch z 1897 r.
Gutsche, August, rentier, Rosengasse 18. Adreßbuch z 1899 r.
Hallmann, Julia, wdowa, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1899 r.
Hannemann, Johanna, wdowa, Rosengasse 18. Adreßbuch z 1899 r.
Harder, Johannes, nauczyciel, Rosengasse 3/4. Adreßbuch z 1899 r.
Harries, Heinrich, mistrz bednarstwa i w³aœciciel domu, Rosengasse 20. Adreßbuch z 1899 r.
Heinewski, Albert, robotnik, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1899 r.
Heinowski, Albert, Arbeiter, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1897 r.
Höberlein, Charlotte, z domu Lübeck, wdowa i w³aœcicielka domu, Rosengasse 6. Adreßbuch z 1899 r.
Hochmuth, Albert, œlusarz, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1899 r.
Hochmuth, Friedrich, kowal, Rosengasse 12. Adreßbuch z 1899 r.
Hochmuth, Jacob, Nachtwächter, Rosengasse 10. Adreßbuch z 1897 r.
Hochmuth, Jakob, stró¿ nocny, Rosengasse 10. Adreßbuch z 1899 r.
Hochmuth, Julius und Geschwister, Hammerbesiter, Rosengasse 12. Adreßbuch z 1897 r.
Hochmuth, Julius, praca w stoczni, Rosengasse 20. Adreßbuch z 1899 r.
Hochmuth, Karl, urzêdnik, Rosengasse 12. Adreßbuch z 1899 r.
Hochmuth, Ludwig, kowal, Rosengasse 12. Adreßbuch z 1899 r.
Hochmuth, Mathilde, w³aœcicielka, Rosengasse 12. Adreßbuch z 1899 r.
Hohmann, szewc, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1899 r.
Horn, Julius, Förster a. D., Rosengasse 13. Adreßbuch z 1897 r.
Jacobs, Eduard, Particulier, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1897 r.
Jantowski, Josef, Briefträger, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1897 r.
Kämmerer, R., Rentier, Rosengasse 11. Adreßbuch z 1897 r.
Kämmerer, Rudolf, rentier, Rosengasse 11. Adreßbuch z 1899 r.
Karpinski, Anna, geb. Schlicht, Eigenth., Rosengasse 1. Adreßbuch z 1897 r.
Karpinski, Anna, z domu Schlicht, w³aœcicielka, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1899 r.
Kitowski, Anna, wdowa, Rosengasse 9. Adreßbuch z 1899 r.
Kofot, Johann, Arbeiter, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1897 r.
Koi, Florentine, wdowa, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1899 r.
Kon, Albert, robotnik, Rosengasse 8. Adreßbuch z 1899 r.
Kontrowitz, Marie, z domu Neumann, wdowa, Rosengasse 7. Adreßbuch z 1899 r.
Kopanski, Emil, robotnik, Rosengasse 24. Adreßbuch z 1899 r.
Koslowski, Marie, wdowa, Rosengasse 17. Adreßbuch z 1899 r.
Koy, Friedrich, Maurer, Rosengasse 26. Adreßbuch z 1897 r.
Krause, Franz, Arbeiter, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1897 r.
Krause, Otto, Schneider, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1897 r.
Kreft, Albert, robotnik, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1899 r.
Kreft, Albert, Stelmacher, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1897 r.
Kreutzer, Marie, Wirthin, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1897 r.
Kries, Malwine, geb. Jachmann, Präsidentent-Wittwe, Rosengasse 13. Adreßbuch z 1897 r.
Küchler, August, robotnik, Rosengasse 8. Adreßbuch z 1899 r.
Kunath, Franz, Seemann, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1897 r.
Kunikowski, Carl, Maurer, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1897 r.
Kunikowski, Viktor, murarz, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1899 r.
Kunnart, Anna, wdowa, Rosengasse 9. Adreßbuch z 1899 r.
Labudda, Franz, murarz, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1899 r.
Labudda, Joseph, czeladnik murarski, Rosengasse 8. Adreßbuch z 1899 r.
Labudda, Wilhelmine, geb. Wait, Ww., Rosengasse 10. Adreßbuch z 1897 r.
Labudda, Wilhelmine, wdowa, Rosengasse 9. Adreßbuch z 1899 r.
Lademann, Carl, Seemann, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1897 r.
Lademann, Karl, marynarz, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1899 r.
Lademann, Karl, murarz, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1899 r.
Lehmann, Ernst, listonosz, Rosengasse 20. Adreßbuch z 1899 r.
Leschinski, Friedrich, robotnik, Rosengasse 6. Adreßbuch z 1899 r.
Letznow, Ida, z domu Kreft, wdowa, Rosengasse 7. Adreßbuch z 1899 r.
Letznow, Johann, Arbeiter, Rosengasse 10. Adreßbuch z 1897 r.
Letznow, Johann, robotnik, Rosengasse 10. Adreßbuch z 1899 r.
Liedtke, August, Arbeiter, Rosengasse 26. Adreßbuch z 1897 r.
Litza, Karl, invalida, Rosengasse 24. Adreßbuch z 1899 r.
Ludwig, August, Arbeiter, Rosengasse 16. Adreßbuch z 1897 r.
Ludwig, Julius, Arbeiter, Rosengasse 16. Adreßbuch z 1897 r.
Lunitz, wdowa po zakrystianie, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1899 r.
Lützow, Carl, inval. Arbeiter, Rosengasse 24. Adreßbuch z 1897 r.
Melowski, Johann, w³aœciciel, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1899 r.
Meyer, Agathe, wdowa, Rosengasse 9. Adreßbuch z 1899 r.
Meyer, Friedrich, Stahlschmied, Rosengasse 21. Adreßbuch z 1897 r.
Meyer, Fritz, w³aœciciel, Rosengasse 21. Adreßbuch z 1899 r.
Milowski, Johann, Eigenthümer, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1897 r.
Mischke, Johann, robotnik, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1899 r.
Mittelstädt, Minna, geb. v. Series, Hauptmanns-Wittwe, Rosengasse 13. Adreßbuch z 1897 r.
Mittelstädt, Minna, z domu v. Kries, rentier, Rosengasse 13. Adreßbuch z 1899 r.
Mortzfeld, Otto, hurtowa sprzeda¿ napojów i ¿ywnoœci, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1899 r.
Nagorsni, August, emerytowany urzêdnik, Rosengasse 13. Adreßbuch z 1899 r.
Napromski, Lydia, geb. Schumann, Besikerwittwe, Rosengasse 15. Adreßbuch z 1897 r.
Napromski, Lydia, z domu Schumann, Rosengasse 15. Adreßbuch z 1899 r.
Natschke, Anna, geb. Albert, Arbeiterfrau, Rosengasse 24. Adreßbuch z 1897 r.
Natschke, Anna, wdowa, opiekunka, Rosengasse 6. Adreßbuch z 1899 r.
Neidhardt, Anton, cieœla, Rosengasse 7. Adreßbuch z 1899 r.
Neidhardt, Ludwig, Arbeiter, Rosengasse 16. Adreßbuch z 1897 r.
Noetzel, Johann, Arbeiter, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1897 r.
Noetzel, Johann, robotnik, Rosengasse 10. Adreßbuch z 1899 r.
Orlowski, Josephine, wdowa, Rosengasse 9. Adreßbuch z 1899 r.
Passke, Joseph, kowal, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1899 r.
Patzki, Josef, Schmied, Rosengasse 1a. Adreßbuch z 1897 r.
Pellak, Anna, panna, Rosengasse 17. Adreßbuch z 1899 r.
Piekarcki, Sulian, Postbote, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1897 r.
Ptach, Constanzia, z domu Pohnke, wdowa, Rosengasse 8. Adreßbuch z 1899 r.
Ptach, Mathilde, geb. Kumpcza, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1897 r.
Ptach, Mathilde, wdowa, Rosengasse 21. Adreßbuch z 1899 r.
Raschewski, Albert, Schuhmacher, Rosengasse 26. Adreßbuch z 1897 r.
Rebinski, Gustav, murarz, Rosengasse 5. Adreßbuch z 1899 r.
Reyer, Franz, Arbeiter, Rosengasse 21. Adreßbuch z 1897 r.
Richert, Albert, robotnik, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1899 r.
Richert, Joseph, robotnik, Rosengasse 9. Adreßbuch z 1899 r.
Rohde, Adolf, fryzjer, Köllner Chausse 35, mieszkanie prywatne, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1899 r.
Roschewski, Julius, murarz, Rosengasse 24. Adreßbuch z 1899 r.
Rosenthal, Christianna, z domu Glaß, wdowa, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1899 r.
Rotta, Rudolf, Arbeiter, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1897 r.
Schimanski, Carl, Fleischer, Rosengasse 26. Adreßbuch z 1897 r.
Schimanski, Ferd., Gefangen-Hilfe aufseher, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1897 r.
Schlagowski, August, Stahlschmied, Rosengasse 10. Adreßbuch z 1897 r.
Schneider, Wilh., Eigenth. u. Schuhmachermstr., Rosengasse 2. Adreßbuch z 1897 r.
Schulz, Johann, Arbeiter, Rosengasse 16. Adreßbuch z 1897 r.
Schumacher, Ferdinand, Arbeiter, Rosengasse 24. Adreßbuch z 1897 r.
Schumann, Ernst, Partikulier, Rosengasse 15. Adreßbuch z 1897 r.
Schumann, Ernst, pisarz urzêdowy, Rosengasse 15. Adreßbuch z 1899 r.
Schwartz, Carl, Töpfer, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1897 r.
Schweinert, Gustav, Töpfergeselle, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1897 r.
Sezesny, Emil, kupiec, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1899 r.
Simonis Adelheid, rentierka, Rosengasse 15. Adreßbuch z 1899 r.
Simons, Adelheid, Rentiere, Rosengasse 15. Adreßbuch z 1897 r.
Sonnemann, August, murarz, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1899 r.
Sonntag, Franz, Arbeiter, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1897 r.
Spialski, Maria, po³o¿na (akuszerka), Rosengasse 24. Adreßbuch z 1899 r.
Spichalski, Marie, Hebamme, Rosengasse 24. Adreßbuch z 1897 r.
Splitt, Adolf, Schuhmacher, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1897 r.
Splitt, Adolph, szewc, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1899 r.
Stadtkowski, Franz, Zimmermann, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1897 r.
Staroß, Mathilde, wdowa, Rosengasse 19. Adreßbuch z 1899 r.
Stöpski, Johann, cieœla, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1899 r.
Szesny, Emil, Staufmann, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1897 r.
Teske, Elvira, Fräulein, Rosengasse 20. Adreßbuch z 1897 r.
Teske, Elvire, panna, Rosengasse 20. Adreßbuch z 1899 r.
Teske, Meta, wdowa, Rosengasse 13. Adreßbuch z 1899 r.
Thoma, Aleksander, kapitan w stanie spoczynku, Rosengasse 17. Adreßbuch z 1899 r.
Thoma, Alerander, Zeughauptmann, Rosengasse 17. Adreßbuch z 1897 r.
Tilly, Ernst, murarz, Rosengasse 5. Adreßbuch z 1899 r.
Tilly, Franz, Töpfer, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1897 r.
Tilly, Franz, zdun, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1899 r.
Tilly, Otto, Glaser, Rosengasse 2. Adreßbuch z 1897 r.
Tilly, Otto, szklarz, Rosengasse 5. Adreßbuch z 1899 r.
v.Kries, Elisabeth, rentier, Rosengasse 13. Adreßbuch z 1899 r.
von Bockelmann, Albrecht, nauczyciel gimnazjalny, Rosengasse 14. Adreßbuch z 1899 r.
Walter, Friedrich, marynarz, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1899 r.
Weichbrodt, August, murarz, Rosengasse 6. Adreßbuch z 1899 r.
Weichbrodt, August. Maurer, Rosengasse 21. Adreßbuch z 1897 r.
Weidt, Wilhelmine, wdowa, Rosengasse 9. Adreßbuch z 1899 r.
Witzonn, Paula, wdowa, Rosengasse 24. Adreßbuch z 1899 r.
Wizon, Pauline, geb. Rebeschke, Ww., Rosengasse 24. Adreßbuch z 1897 r.
Woit, Wilhelm, robotnik, Rosengasse 7. Adreßbuch z 1899 r.
Wroblewski, Robert, marynarz, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1899 r.
Zacholl, Johann, cieœla, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1899 r.
Zacholl, Johannes, Zimmermann, Rosengasse 22. Adreßbuch z 1897 r.
Ziemann Johann, cieœla, Rosengasse 23. Adreßbuch z 1899 r.
Zilski, August, Kentier, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1897 r.
Zilski, August, rentier, Rosengasse 1. Adreßbuch z 1899 r.
Zimmerling, Anna, wdowa, Rosengasse 9. Adreßbuch z 1899 r.

Pocz¹tek strony.