Start  ›  Ulice  ›  Kwietna  ›  Olivaer Rosengasse 14-19 ›


Potok Oliwski. Widok od strony kuźni wodnej w kierunku "zameczku mormonów". 30. 04. 2005 r.   Fot. Piotr Leżyński.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.

Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959, str 89:
MŁYN XII. Powyżej młyna XI miał się znajdować w XVI w. młyn prochowy, nazywany w dokumentach "małym młynem prochowym"; ostatnia wzmianka o nim pochodzi z 1646 roku r. Później czynna była na tym miejscu papiernia; większość zatrudnionych w niej czeladników wymarła w czasie zarazy jaka wybuchła w Oliwie ok. poł. XVII w. W 1 poł. XIX wieku czynny był tutaj młyn zbożowy, który w 1840 r. zakończył swoją działalność. Brak jest wyraźnych śladów istnienia młyna, zaznacza się tylko w terenie zarys stawu w odległości kilkudziesięciu metrów od drogi biegnącej koło sąsiedniej kuźnicy.


Niezabudowane. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


Niezabudowane. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, 1959.

 Plan młynów według Franciszka Mamuszki. 1985 rok.


Początek strony.