Start  ›  Ulice  ›  Leśna  ›  Waldstraße 5-6 › Galeria 

F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959.
Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Fragment z pocztówki lotniczej. Kościół ewngelicki.
Przełom lat 20/30 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Fotografia wykonana w dniu 29.05.1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Pocztówka wydana w 1979 roku. Fot. A. Ładno.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Widok od ul. Polanki. Po lewej fragment budynku liceum.
Przełom lat 20/30 XX wieku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Widok zimowy kościoła z lat 40 XX wieku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Ówczesny kościół ewangelicki. Lata 40 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.