Start  ›  Ulice  ›  Alfa Liczmańskiego  ›  Jahnstraße 7  ›  Alf Liczmański ›

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980, s. 42, 153:

Notka z 12 grudnia 1891 r. informuje o wstępowaniu do Towarzystwa Ludowego "Jedność" kandydatów na członków z Oliwy i parafii oliwskiej: Władysława Kasperskiego, Jana Tobieńskiego, Stanisława Kasperskiego i (Stanisława?) Liczmańskiego, zapewne ojca bohaterskiego komendanta Chorągwi Harcerskiej w Gdańsku w okresie międzywojennym - Alfa Liczmańskiego.

Alf  L i c z m a ń s k i, ur. 10 X 1904 r. w Gdańsku, gdzie ojciec jego należał do aktywistów Polonii jeszcze przed I wojną światową. Od 1926 r. rozpoczął pracę w polskich Szkotach Handlowych. W 1920 r. należał do grona założycieli Drużyny Harcerskiej im. Zygmunta Augusta. Odtąd resztę życia poświęcił pracy w harcerstwie. Od początku 1935 r. był komendantem Chorągwi Harcerskiej w Wolnym Mieście. Z chwilą wybuchu wojny zaczął Organizować W Gdyni Ochotniczy oddział harcerzy z myślą o obronie Wybrzeża. Wkrótce został aresztowany i osadzony w obozie w Nowym Porcie, a następnie w Stutthofie. Zginął w podobozie Grenzdorf 20 III 1940 r.

Marek Andrzejewski, Ludzie Wolnego Miasta Gdańska (1920-1939), Gdańsk 1997, str. 69:
Alfons (Alf) Liczmański


Grupa harcerzy z komisarzem generalnym RP w WMG ministrem Kazimierzem Papée. Zlot w Spale w 1935 roku.
Przekazała Regina Liczmańska-Małek.Awers i rewers ołówkowego portretu obozowego wykonanego przez Czesława Marczaka i podpisy współwięźniów.
Przekazała Regina Liczmańska-Małek.Tabliczka z poprzedniego symbolicznego grobu, który pozostał po ekshumacji w 1948 roku.
Przekazała Regina Liczmańska-Małek.Pomnik Alfa Liczmańskiego na terenie byłego obozu w Granicznej
Wsi. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło dniu 28 września
2010 roku. Otwarto również ścieżkę edukacyjną im. Alfa Liczmańskiego.
Przekazała Regina Liczmańska-Małek.Ścieżka edukacyjnna przy drodze do miejsca śmierci Alfa Liczmańskiego. Trzy postery: harcerstwo, harcerstwo
gdańskie, Alf Liczmański.
Przekazała Regina Liczmańska-Małek.


PESA 120NaG SWING o numerze 1038.
Przekazała Regina Liczmańska-Małek.


Początek strony.